KDO JSME

Jsme vaši sousedé. I když se osobně neznáme, možná jsme se už někdy potkali. Na zastávce tramvaje cestou do práce, při procházce v parku, na Vinobraní anebo jsme třeba společně „zažívali město jinak“.

S některými z nás jste se mohli potkat i při společném zahradničení v komunitní zahradě Smetanka. Slyšeli jste o ní, byli jste tam někdy? Pokud ne, škoda. Zahrada je již minulostí, když byla loni na jaře necitlivě zlikvidována. Jsou mezi námi i lidé z okolí Nuselských schodů, kteří zatím úspěšně čelí nesmyslné zástavbě kolem historicky cenné roubenky, nebo lidé z okolí náplavky Rašínova nábřeží, kterým právě začíná bezesná sezóna nočních atrakcí.

Někteří z nás již mají zkušenosti z praktické komunální politiky, jiné k nám přivedla potřeba a touha změnit něco, co v jejich okolí nefunguje. Ať už se jedná třeba o školu, která nemá dostatečnou kapacitu jak pro žáky, tak na zabezpečení provozu  jídelny či sportovišť, nebo o prostou snahu docílit bezpečného přechodu přes frekventovanou ulici. Trápí nás i zhoršující se životní prostředí, nedořešená dopravní obslužnost nebo nedostatečná péče o obecní majetek.

Chceme, aby se v budoucích letech Praha 2 začala rozvíjet jako moderní, přátelské, zdravé a bezpečné místo pro sousedský život. Jsme připraveni přiložit ruce k dílu a podílet se i na řešení dalších lokálních problémů, o kterých třeba ani nevíme nebo jim nedáváme dostatečnou váhu. Proto přivítáme také vaše náměty a nápady jak společně řešit, co nás trápí.

Programové priority 2018 – 2022

OUR PROGRAM IN ENGLISH

Program pro lokality

Naši kandidáti

Jan Hruška

Předseda zastupitelského klubu Strany zelených. Zastupitelem na Praze 2 je od roku 2014. Na Městské části Praha 2 byl od roku 2008 členem finanční komise a od zvolení pracuje ve Finančním výboru. V SZ od roku 2006.

Vystudoval VŠE v Praze. Sedm let působil jako finanční ředitel pro ČR a SR ve společnosti Nutricia, posledních deset let pak na stejné pozici ve společnosti Partner in Pet Food CZ, největším středoevropském výrobci krmiv pro domácí mazlíčky.
Je ženatý a má 3 děti (ročníky 2004, 2006 a 2010). Kromě rodiny se věnuje sportu, literatuře a historii.

“K Dvojce sobě mě přivedla moje práce v zastupitelstvu, kde jsem se setkal s lidmi nahlížejícími na směřování naší MČ v podobném duchu. A to i v řadách zaměstnanců radnice nebo aktivní veřejnosti. V komunální politice je stranická příslušnosti pouze zbytečnou nálepkou, shoda na jednotlivých tématech jde napříč spektrem, proto jsem uvítal vznik této společné platformy.”

Otto Schwarz

Profesí soukromý zubní lékař na Královských Vinohradech je členem Zastupitelstva Prahy 2, v letech 2013-2014 byl radním zodpovědným za hospodářskou činnost a rozpočet této městské části.

Věnuje se především problematice hospodárného nakládání s obecním majetkem a jako hlavní cíl pro příští volební období si klade prosadit participativní rozpočtování (konečně!) i na Praze 2

“Komunální politika není primárně o politických stranách, ale o konkrétních tématech a především lidech. A právě tohle představuje Dvojka sobě”.

Michal Tobrman

Vystudoval sociální geografii a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhodobě pracuje v oblasti komunikace a médií, ale zkušenosti sbíral i u filmu a při podnikání. Komunální politice se věnuje osm let, z toho čtyři roky je zastupitelem. Je otcem dvou předškoláků a proto se zajímá o školství, sport a volný čas.

Na Praze 2 žil už jeho pradědeček a je hrdým dvojkovým patriotem.

“Dvojka sobě je podle mne unikátní projekt, který může naši městskou část posunout směrem do 21.století”. 

Jana Duchková

Vystudovala evropské správní právo a mezinárodní obchod, věnuje se právnímu poradenství v oblasti ochrany osobních údajů. Od roku 2010 zastupitelka MČ Praha 2 z toho čtyři roky v pozici zástupce starosty s kompetencemi v oblasti školství, mládeže a volnočasových aktivit.

Pevná ve svých názorech a přesvědčená, že i „velká“ politika se dá dělat poctivě, se znalostí věci a bez kšeftování. Možná právě proto ji veřejná práce pořád nepřestala bavit. V komunální politice se věnuje především oblasti dopravy, bytové politiky a školství.

“Proč Dvojka sobě? Protože se jedná o sympatický mix lidí, kteří mají zkušenosti z komunálu a lidí, kteří je naopak nemají, ale o to větší mají vize a tah na branku. Prostě slušný oddíl!”

Kateřina Jechová

V letech 2010 – 14 byla úspěšnou místostarostkou  pro sociální, bytovou a zdravotní politiku. Se sousedy a přáteli založila komunitní zahradu Zelená zahrada Smetanka.

Vystudovala ošetřovatelství a učitelství, v minulosti pracovala jako porodní asistentka, učitelka a vedoucí oddělení v Agentuře pro sociální začleňování na Úřadu vlády.

V současnosti pracuje jako projektová manažerka pro projekty EU na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Je vdaná, má 2 dospělé syny a malou vnučku.

Zajímá se o problémy lidí ohrožených sociálním vyloučením, chudobou, ztrátou bydlení, zdravotním handicapem, závislostmi, věkem… Zajímá se o potřeby lidí, kteří chtějí smysluplně využívat společný veřejný prostor.

“Dvojku sobě beru jako skvělou příležitost přiblížit obec lidem a jejich individuálním potřebám; více jim naslouchat a méně říkat, co je správně. Příležitost lépe hospodařit a myslet  více na budoucí generace občanů Prahy 2, než na vlastní úspěchy v jednom volebním období. Je mi ctí být na kandidátce Dvojka sobě a být součástí společenství lidí, kteří to vidí stejně.”

Michal Uhl

Sociolog a antropolog věnující se dlouhodobě komunální politice v Praze 2. Je 12 let zastupitelem. V současném volebním předsedá kontrolnímu výboru zastupitelstva Prahy 2. Je kritikem zpackaného procesu privatizace či předimenzované výstavby v zahradě památkově chráněné roubenky.

Profesně působí v oblasti mezinárodního vzdělávání. Má rád chytré IT nástroje, design a sousedská setkávání ve veřejném prostoru. Rád se inspiruje v zahraničí.

“V projektu Dvojka sobě vidím unikátní šanci, jak nabídnout věrohodnou alternativu, která obec posune mezi živá, aktivní a moderní sídla. Špatně snáším současný arogantní styl řízení obce a neochotu podporovat sousedské aktivity občanů. Věřím, že Dvojka sobě povede obec tak, že se v otevřenosti přiblíží západoevropským metropolím”.

Radek Koloc

Vystudoval obor gastronomie a hotelnictví. Ve čtyřiceti letech dal výpověď z dobrého zaměstnání a šel do nejistoty podnikání. V současné době již více jak pět let vlastní podnik na Vinohradech.

Připadá mu, že se u nás všechny rekonstrukce ulic odehrávají zbytečně pomalu. Na stavbách se moc neděje, dvousměnný provoz je jen snem a tak měsíce žijeme v prachu a hluku. Pro živnostníky to často znamená konec s podnikáním  a jelikož chce mít i nadále na Dvojce řezníka, zelináře, nebo třeba prodejnu se zdravotní obuví, rozhodl se kandidovat ve volbách.  Malí potřebují mít na radnici zastání.

“Proč Dvojka sobě?  Protože jsme sousedé s podobným pohledem na život v naší obci a radnice na Praze 2 potřebuje vyvětrat. Jedině společně dokážeme proměnit naše sny v realitu.”

Petr Hejna

Jeho první dny na dvojce začaly v porodnici U Apolináře, letos je již šestapadesátým rokem občanem věrným své Praze 2.

Vystudoval novinařinu na Univerzitě Karlově, pracoval v médiích jako redaktor a fotoreportér, dnes je fotografem na volné noze. O místní politiku se zajímá dlouhodobě, v letech 2010 – 2014 byl v Praze 2 zastupitelem. Není a nikdy nebyl členem žádné politické strany.

“Na Dvojce sobě je mi sympatické, že vizi pro moderní, přátelskou, sousedskou čtvrť sdílejí nezávislí kandidáti spolu se třemi dalšími stranami”.

Ivana Milek Brodská

Současnou profesí operní a koncertní pěvkyně, pedagožka, vedoucí mezinárodních hudebních vzdělávacích projektů VoiceLab a VoiceCamp. Vystudovala konzervatoř, obor operní zpěv (2000).

V letech 2006-2011 pracovala v GTS Central Europe jako projektová manažerka telekomunikačních řešení Později jako nezávislá PM vedla projekty konsolidace vnitřních systémů a procesů při transformaci firem.

Žije s partnerkou, má sedmiletou dceru.

Je spolupředsedkyní základní organizace Strany zelených na Praze 2, profiluje se v enviromentálních tématech, kultuře a školství.

“Ke Dvojce sobě mne přivedlo přesvědčení o nutnosti nadstranického konsenzu na podobě obce jako moderní, vstřícné čtvrti, s různorodou generační a sociální skladbou obyvatel, s čitelnou politikou konkrétních proměn a spojení s důvěryhodnými osobnostmi s praktickou zkušeností z komunální politiky”.

Marie Koubková

Pracuje jako ředitelka odboru výroby v CRV Czech Republic spol. s.r.o.

Zajímá se především o ekonomické otázky a hospodaření Prahy 2, a dále o podporu zeleně v ulicích, vnitroblocích a ochranu živé přírody. Postrádá větší míru komunikace radnice s občany, chce se s nimi proto aktivně setkávat a prosazovat jejich zájmy i zájmy městské části.

“Dvojku sobě vnímám jako koaliční uskupení, které zastřešuje programové priority zúčastněných stran, zejména změnu hospodaření Prahy 2, změnu bytové politiky a změnu péče o veřejný prostor a přírodu”.

KANDIDÁTNÍ LISTINA

 

Pořadí  Jméno a příjmení Pohlaví
Věk         
Povolání Část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu / evidovanému přechodnému pobytu Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, popř. údaj “bez politické příslušnosti Název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo
Ing. Jan Hruška muž 46 finanční manažer, člen spolku Praha 2 žije Praha 2 Zelení Zelení
2. MUDr. Otto Schwarz muž 65 lékař Praha 2 KDU-ČSL KDU-ČSL
3. Mgr. Michal Tobrman muž 34 tiskový mluvčí Škoda Transportation, člen spolku Idealisté.cz Praha 2 ČSSD ČSSD
4. Mgr. Ing. Jana Duchková žena 48 právnička Praha 2 KDU-ČSL KDU-ČSL
5. Mgr. Kateřina Jechová žena 55 spoluzakladatelka komunitní zahrady Smetanka, projektová manažerka Praha 2 Zelení Zelení
6. Mgr. Michal Uhl muž 33 sociolog, člen iniciativy Přátelé Nuselských schodů Praha 2 Zelení Zelení
7. Radek Koloc muž 48 spolumajitel Pivního baru Blanická Praha 2 KDU-ČSL KDU-ČSL
8. Mgr. Petr Hejna muž 56 fotograf, novinář Praha 2 Bez politické příslušnosti ČSSD
9. Ivana Brodská žena 38 operní pěvkyně, zakladatelka studia VoiceLab Praha 2 Zelení Zelení
10. MVDr. Marie Koubková, Ph.D. žena 54 manažerka Praha 2 KDU-ČSL KDU-ČSL
11. Michal Rada muž 39 architekt eGovernmentu Praha 2 ČSSD ČSSD
12. Ing. Stanislav Sojka muž 51 provozovatel webu Vinohrady.cz, analytik informačních systémů Praha 2 Bez politické příslušnosti Nezávislý kandidát
13. Ing. Pavel Turnovský muž 36 stavební inženýr Praha 2 KDU-ČSL KDU-ČSL
14. Ing. Filip Oliva muž 41 IT manažer Praha 2 Bez politické příslušnosti Nezávislý kandidát
15. Ing. Eva Vavroušková žena 77 tajemnice Společnosti pro trvale udržitelný život Praha 2 Zelení Zelení
16. Marie Truhlářová žena 68 účetní poradkyně Praha 2 KDU-ČSL KDU-ČSL
17. Zdeněk Matějíček muž 41 hospodský Praha 2 ČSSD ČSSD
18. Ivana Königsmarková žena 64 porodní asistentka Praha 2 Bez politické příslušnosti Nezávislá kandidátka
19. Mgr. Irma Comstocková, LL.M. žena 42 právnička a podnikatelka Praha 2 KDU-ČSL KDU-ČSL
20. PhDr. Anna Kárníková žena 34 žabičkářka, studentka oboru životní prostředí na London School of Economics Praha 2 ČSSD ČSSD
21. MgA., Ondřej Michálek muž 31 architekt, člen iniciativy Přátelé Nuselských schodů Praha 2 Zelení Zelení
22. Ing. Bedřich Votýpka muž 73 obchodní manažer Praha 2 KDU-ČSL KDU-ČSL
23. Šimon Krmenčík muž 30 konzultant v sociálně-zdravotní oblasti Praha 2 ČSSD ČSSD
24. Marie Davidová MArch, PhD žena 38 architektka, vědkyně, předsedkyně Collaborative collective z.s. Praha 2 Zelení Zelení
25. Ing. Petr Zenkl muž 56 překladatel Praha 2 KDU-ČSL KDU-ČSL
26. Ing. Marie Vlková žena 72 důchodkyně Praha 2 ČSSD ČSSD
27. Mgr. Filip Rameš muž 36 konzultant v programu sociálních inovací ve společnosti Deloitte Praha 2 Zelení Zelení
28. Ing. Milan Doubek muž 77 ekonom Praha 2 Bez politické příslušnosti Nezávislý kandidát
29. Daniel Ort muž 25 odborný pracovník Masarykovy demokratické akademie Praha 2 ČSSD ČSSD
30. Mgr. Lucie Michálková žena 30 dětská psycholožka, doktorandka psychologie PedF UK Praha 2 Zelení Zelení
31. Pavel Konzal muž 90 pracující důchodce Praha 2 KDU-ČSL KDU-ČSL
32. Mgr. Tereza Konrádová žena 41 psycholožka v diagnostickém ústavu Praha 2 Bez politické příslušnosti Nezávislá kandidátka
33. Mgr. Ondřej Bárta muž 31 politolog, spolumajitel vinohradského baru Bullerbyn Praha 2 Zelení Zelení
34. Štěpán Vomáčka muž 33 manažer tiskárny Praha 2 ČSSD ČSSD
35. Ing. Monika Turnovská žena 71 odborná geoložka Praha 2 KDU-ČSL KDU-ČSL

Chodci mají přednost

Studie dánského architekta a urbanisty Jana Gehla
počítá s humanizací největší pražské dopravní tepny,
která protíná i území Prahy 2. Nyní je na politickém
rozhodnutí vedení města, zda a v jakém časovém
horizontu se dálnice uprostřed města promění
v městský bulvár lemovaný zelení. Prozatím
by pěším usnadnil život alespoň další
přechod a delší interval zelené na semaforech!

Na Karlák bez obav

Park na Karlově náměstí v současné podobě
rozhodně není ideálním prostorem pro posezení
a relaxaci místních obyvatel,  ve večerních
hodinách není ani místem bezpečným.
Postupná kompletní rekonstrukce
náměstí a zejména potřebné zklidnění
dopravy, bude ještě běh na dlouhou trať.
Zajistit bezpečnost v tomto prostoru
musí být úkolem dne!

Bude Sokol zase cool?

Sokol Královské Vinohrady, místo, kam
chodily plavat a cvičit celé generace dětí
z Dvojky. Nemůže nám být lhostejné, že
budova chátrá, že na bývalém parkovišti
načerno parkují auta a místo komunitní
zahrady, která zde mohla být, je tu
ráj uživatelů drog. Bazén jen stěží plní
hygienické normy a omšelá restaurace
rozhodně neláká k příjemnému posezení.
Ve spolupráci se Sokolem najdeme
zdroje financí na zásadní opravu areálu.
Praha 2 kvalitní sportoviště potřebuje!

Noční klid ve 22:00

Náplavka na Rašínově nábřeží prochází
zásadní rekonstrukcí, která by měla přispět
ke kultivaci unikátního místa, „kde to žije“.
Návštěvníci se mohou těšit na galerie, kavárny
či restaurace, které vzniknou v původních kobkách.
Dočkají se ale zároveň místní klidného spánku,
a to především v letních měsících, kdy hudba
z kotvících lodí duní prostorem až hluboko do noci?
Náplavka nechť žije, ale spokojené bydlení lidí,
kteří žijí v jejím okolí, musí být prioritou!

Opravme chátrající budovy

Chátrajících staveb je na území Prahy 2
celá řada. Nejsmutnějším příkladem je
secesní budova Nádraží Vyšehrad, která
byla v době svého vzniku v roce 1905
jednou z nejvýstavnějších staveb Vyšehradu.
Pokud by se radnici podařilo zdevastovanou
kulturní památku od soukromého
vlastníka odkoupit a následně
invenčně a citlivě zrekonstruovat,
mohli by se obyvatelé Vyšehradu a Nuslí
dočkat místního kulturního centra!

Chraňme zeleň před developery

Nedostatek volných stavebních pozemků
v Praze 2  vede k tomu, že se developeři
pokoušejí ukrojit kdejaký kus stávající zeleně
a přidat betonu. Projekt masivní zástavby
v památkově chráněné zahradě okolo
Roubenky u Nuselských schodů je
nejtypičtějším příkladem.
Takovému druhu developementu
musí radnice říci jasně NE!

Nusle nejsou Stínadla

Odloučenost Nuslí od centra městské části
má svá pozitiva, ale i negativa. Fungují zde
více přirozené sousedské vztahy, lidé se znají,
scházejí se, baví se. Odvrácenou stránkou mince
jsou zanedbané budovy, nevlídná zákoutí v okolí
Botiče či zvýšený výskyt drogově závislých zejména mezi mládeží.
Park Folimanka má přitom potenciál stát se unikátním místem
pro sportovní aktivity nejen mladých lidí, ale všech místních.
A kde se sportuje, tam se nefetuje!

Spřátelené weby a FB stránky