● Ulice, kde se dá dýchat. Stromy v ulicích, kde jen to jde. Ulice se stromy je zdravější, atraktivnější a zvyšuje hodnotu okolí. Umístíme vodní prvky a pítka na veřejná prostranství.

● Parky nemají být party zóny pro turisty, ale oázy klidu. Podporujeme přiměřené a efektivní investice do parků. Budeme dbát na dodržování povolené hladiny hluku. Ohňostroje v parcích nechceme.

● Sousedská čtvrť potřebuje komunitní zahrady a vnitrobloky jako místa setkávání. Jediná komunitní zahrada v Praze 2 – zahrada Smetanka – byla z vůle radnice bez náhrady uzavřena. Zahradu obnovíme nebo nalezneme jiná místa pro komunitní zahradničení. Podporujeme kultivaci vnitrobloků.

● Třídit odpad a kompostovat je užitečné a zábavné. Zavedeme kontejnery na bioodpad a textil, podpoříme individuální kompostování. Tam kde dnes nejsou, osadíme parky koši na tříděný odpad.