DVOJKA PRO ZELEŇ VE MĚSTĚ

/Garantka : Kateřina Jechová/

 

Ulice, kde se dá dýchat.

Jak :

  • Stromy v ulicích, kde jen to jde, a to včetně hlavních ulic, jako jsou Rumunská, Resslova nebo Legerova. Ulice se stromy je zdravější, atraktivnější a zvyšuje hodnotu okolí.
  • Umístíme vodní prvky a pítka, fontány, jezírka na veřejná prostranství.
  • Podpoříme sousedské sázení a péči o rostliny a záhonky v ulicích.
  • Zavedeme bezplatnou poradenskou linku pro městské pěstování – Dvojku pro zahradníky.

 

Kompostovat je užitečné a zábavné.

Jak:

  • Kompostování snižuje množství komunálního odpadu v popelnicích až o 50 procent.
  • Na místa vytipovaná společně s občany umístíme komunitní kompostéry pro individuální kompostování, v případě nevyužití kompostu zajistíme jeho svoz.

Parky nemají být party zóny, ale oázy klidu.

Jak :

  • Podporujeme přiměřené a efektivní investice do parků. Místo nákladných a krátkodobých okrasných květin doporučujeme sázet trvalky – jsou stejně působivé, a navíc šetrnější k životnímu prostředí.
  • Tam, kde dnes nejsou, osadíme parky koši na tříděný odpad.
  • Zajistíme místa pro bezpečné grilování s veřejným grilem.
  • Budeme dbát na dodržování povolené hladiny hluku. Ohňostroje v parcích nechceme.