KVALITNÍ ŠKOLY JAKO STAVEBNÍ KÁMEN OBCE

/Garant : Michal Uhl/

 

Bez dobře fungujících škol není dobrá obec. Chceme školy ještě více otevřít, tak aby se staly přirozenými centry obce. Školy jsou důležitým prostorem, kde se lidé potkávají a na jejíž podobě každému rodiči velmi záleží. Školky a školy zásadně ovlivňují životy našich dětí a nikomu nesmí být lhostejné, jak školská zařízení v naší obci fungují.

Jak:

  • Podpoříme obecní školky a školy tak, aby nabízely stejně pestrou paletu vzdělávacích směrů jako soukromé školství.

 

Radnice musí být školám partnerem v rozvoji. Současní představitelé radnice vnímají svoji roli příliš úzce a věnují se primárně investicím a technickému vybavení budov škol.

Jak :

  • Chceme, aby radnice byla reálnou oporou školám a nabídla jim i metodickou či organizační pomoc, například při tvorbě nových webových stránek škol..

Podpoříme občanské vzdělávání.

Jak :

  • Chceme metodicky podpořit vyučující a financovat jejich další vzdělávání tak, aby dostali příležitost zlepšovat své pedagogické kompetence. Jednou z důležitých oblastí rozvoje je občanské vzdělávání. . Schopnost se orientovat ve společnosti a rozvíjet kritické myšlení u dospělých i dětí je v dnešní době klíčovou kompetencí..

Podpoříme učitelské stáže.

Jak :

  • Chceme zvýšit kvalitu našich škol jejich podporou v zapojování do programu jako Erasmus, kdy učitelé mohou navštívit na krátký pobyt zahraniční školu a seznámit se s moderními vzdělávacími postupy a novými výukovými metodami.

Garantujeme místa ve školce.

Zavazujeme se, že ani jedno dítě starší tří let z trvalým pobytem v Praze 2 nebude odmítnuto do předškolního zařízení.

Navýšíme kapacity školek tak, aby nabídka zcela pokryla poptávku. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání má zásadní pozitivní dopad na pozdější adaptaci ve školském systému.

Zlepšíme provoz školek o prázdninách.

Jak :

  • Budeme detailněji mapovat potřeby rodičů a zajistíme v případě potřeb zlepšování provozu školek v době prázdnin.Nechceme, aby se děti během prázdnin musely stěhovat z jedné školky do druhé. Chceme komfortní provoz s kvalitním pedagogickým programem, i kdyby to mělo znamenat navýšení počtu pedagogického personálu.

Zlepšíme nabídku ve školních jídelnách. Kvalita školních jídel se v některých školách za poslední roky zlepšila. Bohužel ne ve všech. Každý rodič i žák si přeje, aby jídlo ve školní jídelně bylo kvalitní, zdravé a chutné.

Jak :

  • Jídelny pod správu radnice. Reformujeme školní stravování v Praze 2 tak, aby vysoký standard a výběr byl dostupný všem dětem ve všech školách a školkách v Praze 2. Zásadním způsobem rozšíříme výběr jídel tak, aby pokrýval větší paletu potřeb žáků a žaček ve školských zařízení – chceme zohledňovat dietetické potřeby a alergie. Kromě kvalitních bezmasých pokrmů mají být školní jídelny schopny vařit pro bezlepkové či bezlaktozové strávníky. Centralizací systému školních jídelen ulevíme ředitelům škol od zbytečné administrativy a zátěže, která nesouvisí s pedagogickou činností.
  • Investujeme do kuchařů a kuchařek. Jídlo je vždy připravováno lidmi. Čím víc je podpoříme, tím bude jídlo pro děti lepší. Chceme investovat do kuchařského personálu. Budeme mu nabízet pravidelná školení a kurzy, a tím mu poskytnout možnost se rozvíjet a sledovat moderní gastronomické trendy.

  • Podpoříme Týdny řecké, francouzské, italské, ásijské a jiné kuchyně. Jídlem poznáváme i jiné kultury, proto chceme přijít s projektem, který nejen zpestří jídelníček, ale rozšíří žákům obzory. Gastronomické týdny by tak doplnily stávající nabídku jídel.