● Bez dobře fungujících škol není dobrá obec. Chceme školy ještě více otevřít, tak aby se staly přirozenými centry obce.

● Podpoříme obecní školky a školy tak, aby nabízely stejně pestrou paletu vzdělávacích směrů jako soukromé školství.

● Radnice musí být školám partnerem v rozvoji. Chceme, aby radnice byla reálnou oporou školám a nabídla jim i metodickou či organizační pomoc.

● Podpoříme občanské vzdělávání. Chceme metodicky podpořit vyučující a financovat jejich dalšího vzdělávání. Schopnost se orientovat ve společnosti a rozvíjet kritické myšlení u dospělých i dětí je v dnešní době klíčovou kompetencí..

● Podpoříme učitelské stáže. Chceme zvýšit kvalitu našich škol jejich podporou v zapojování do programu jako Erasmus.

● Garantujeme místa ve školce. Zavazujeme se, že ani jedno dítě starší tří let z trvalým pobytem v Praze 2 nebude odmítnuto do předškolního zařízení.

● Zlepšíme provoz školek o prázdninách. Budeme detailněji mapovat potřeby rodičů a zajistíme v případě potřeb zlepšování provozu školek v době prázdnin.

● Zlepšíme nabídku ve školních jídelnách. Jídelny pod správu radnice. Reformujeme školní stravování v Praze 2 tak, aby vysoký standard a výběr byl dostupný všem dětem ve všech školách a školkách v Praze 2. Chceme zohledňovat dietetické potřeby a alergie. Kromě kvalitních bezmasých pokrmů mají být školní jídelny schopny vařit pro bezlepkové či bezlaktozové strávníky.

● Investujeme do kuchařů a kuchařek. Jídlo je vždy připravováno lidmi. Čím víc je podpoříme, tím bude jídlo pro děti lepší. Chceme investovat do kuchařského personálu.

● Podpoříme Týdny řecké, francouzské, italské kuchyně. Jídlem poznáváme i jiné kultury, proto chceme přijít s projektem, který nejen zpestří jídelníček, ale rozšíří žákům obzory.