● Obec pro občana – aktivní občan mění obec. Volbami to nekončí a participace není populismus. Je třeba vrátit pojmu samospráva jeho smysl.

● Nad rámec zákona posílíme informovanost občanů o rozhodovacích procesech v orgánech samosprávy.

● Navýšíme objem finančních prostředků na granty a dotace, rozpočet budeme strukturovat jako participativní.

● Při zadávaní veřejných zakázek oslovíme co nejširší portfolio firem přímo či zveřejněním nad rámec zákona. Současně stanovíme kritéria, která by zohlednila nejen cenu, ale i kvalitu.