● Lidé se cítí bezpečně, nejsou-li ulice opuštěné. Chceme kultivovat nehostinná místa. Vytvoříme platformu pro sdílení informací a spolupráci podnikatelských subjektů v jednotlivých částech Prahy 2, které by přispěly ke zvýšení bezpečnosti.

● Bezpečné školy. Zajímají nás potřeby dětí a mládeže na území Prahy 2 a zohledníme je v grantové politice a podpoře konkrétních projektů, které dětem a dospívajícím nabízejí smysluplnou alternativu pro trávení volného času.

● Delší zelená pro chodce. Kromě prodloužení délky signalizace je potřeba na některých místech i tuto signalizaci nově zavést.

● Poznej svého strážníka. Podpoříme místní působnost jednotlivých strážníků a jejich častou fyzickou přítomnost zejména, ale nejenom na rizikových místech.