DVOJKA BEZPEČNÁ

/Garant : Jan Hruška/

 

Postaráme se o zvýšení bezpečnosti obyvatel Prahy 2. Nebudeme lhostejní k jednotlivým bezpečnostním problémům, jako jsou nebezpečná dopravní místa, incidenty v okolí škol či dětských hřišť, poškozování veřejného i soukromého majetku nebo agresivní chování opilců. Dá se toho dosáhnout navozením užších vztahů k lokalitě, ve které žijeme, k sousedům, které dennodenně potkáváme, a k lidem, kteří mají naši bezpečnost na starosti. Jde o náš společný zájem.

 

Bezpečné ulice a domovy

Jak :

  • Podpoříme místní působnost jednotlivých strážníků (Poznej svého strážníka) a jejich častou fyzickou přítomnost zejména, ale nejen na rizikových místech.
  • V činnosti městské policie budeme klást důraz na prevenci a řešení.konkrétních bezpečnostních problémů na základě analýzy dat o přestupkové a trestné činnosti.
  • Vylepšíme nehostinná zákoutí, kde se nyní lidé necítí bezpečně.

 

Bezpečné školy

Jak:

  • Podpoříme školní preventivní programy  pro boj se šikanou a konzumací drog.
  • Zohledníme potřeby mládeže na území Prahy 2 v grantové politice. Potřeby zjistíme moderovanou diskuzí.
  • Podpoříme projekty, které dětem a mládeži dávají zajímavou  alternativu pro trávení volného času, jako jsou např. aktivity Domů dětí a mládeže (nízkoprahové centrum, kroužky, cenově dostupné tábory a víkendové pobyty).

 

Bezpečné přechody pro chodce

Jak:

  • Zavedeme světelnou signalizaci na nebezpečných přechodech.
  • Prodloužíme délku zelené na semaforu pro chodce tak, aby nebyl nucen překonávat frekventovanou ulici sprintem.

 

Bezpečné parky

Jak:

  • V nedostatečně osvětlených zónách se zaměříme na zavedení či rozšíření veřejného osvětlení.
  • Posílíme ostrahu parků zejména ve večerních a nočních hodinách.