● Zpracujeme analýzu potřeb sociálních služeb. Budeme spolupracovat s neziskovými organizacemi. Podpoříme péči v domácím prostředí.

● Podporujeme sociální podnikání a chráněné dílny.

● Obec se k Vám ve stáří neobrátí zády. Plošně zmapujeme životní podmínky osamělých seniorů a seniorek v Praze 2. Denní stacionáře a pobytové služby v domovech pro seniory maximálně přiblížíme domácímu prostředí

● Dvojka je dobrým místem pro rodiny. Rozšíříme možnosti setkávání rodin s dětmi o komunitní zahrady, komunitní centra a hřiště.

● Důstojná a laskavá péče v závěru života. Podpoříme domácí hospicovou péči. Nabídneme kvalitní služby i v Domově s hospicovou péčí. Poskytneme podporu také rodinným příslušníkům a pečujícím blízkým.