DVOJKA SOLIDÁRNÍ

/Garantka : Kateřina Jechová/

 

Posílíme sociální práci v obci

Jak :

 • Zpracujeme aktuální analýzu potřebnosti sociálních služeb a cíleně nabídneme tyto služby těm, kteří je potřebují.
 • Budeme aktivně spolupracovat s neziskovými organizacemi.
 • Podpoříme péči v domácím prostředí.
 • Budeme podporovat veřejně prospěšné neziskové organizace pomocí snížených nájmů v nebytových prostorách obce systémem tzv. obecních zájmů.
 • Víme, že péče o rodinné příslušníky a blízké osoby je složitá a po všech stránkách náročná – pomůžeme neformálním pečovatelům a pečovatelkám.

 

Podpoříme sociální podnikání a chráněné dílny.

Jak :

 • Jak zdravotní obtíže, tak např. dlouhodobý pobyt v dětském domově zhoršují zapojení do společnosti. Podpoříme sociální podniky a chráněné dílny,  které vytvářejí příležitost pro osoby zdravotně či sociálně znevýhodněnéna trhu práce, ať už zvýhodněným pronájmem obecních prostor či jejich zviditelňováním na akcích pořádaných MČ Praha 2.

 

Obec se k Vám ve stáří neobrátí zády.

Jak :

 • Plošně zmapujeme životní podmínky osamělých seniorů a seniorek v Praze 2, pomůžeme jim zajistit dobrou péči, ideálně v domácím prostředí.
 • Denní stacionáře a pobytové služby v domovech pro seniory maximálně přiblížíme domácímu prostředí.
 • Umožníme seniorům se kvalitně a levně stravovat.

 

Dvojka je dobrým místem pro rodiny.

Jak:

 • Rozšíříme možnosti setkávání rodin s dětmi o komunitní zahrady, komunitní centra a hřiště.
 • Zřídíme “Family pointy”,  bezbariérová místa přátelská rodině, která umožňují pečovat o malé děti a získávat informace pro podporu rodinného života.
 • Na dětských hřištích zajistíme dostatečné zastínění a možnost drobného občerstvení.
 • V rámci úřadu MČ Praha 2 a v příspěvkových organizacích obce umožníme pečujícím o malé děti a nemocné rodinné příslušníky, práci na zkrácený úvazek a bude-li to možné,  i práci z domova.
 • Nabídneme místa v obecních jeslích a budeme dbát na dobrou kvalitu péče
 • Rozšíříme služby pro ohrožené děti a mládež – vybudujeme další komunitní nízkoprahové centrum.
 • Podpoříme služby rané péče pro rodiny zdravotně znevýhodněných dětí.

 

Důstojná a laskavá péče v závěru života.

Jak :

 • Podpoříme domácí hospicovou péči.
 • Nabídneme kvalitní služby i v Domově s hospicovou péčí.
 • Poskytneme podporu také rodinným příslušníkům a pečujícím blízkým.

Dvojka méně formální – více sousedská a dobrovolnická

Jak :

 • Na náměstí Míru, Karlově náměstí, Palackého náměstí, Vyšehradě a Folimance budeme podporovat dobročinné akce neziskových organizací.
 • Budeme pokračovat v dobrovolnickém programu a zapojíme další subjekty do projektů pomáhajících seniorům a seniorkám,  dětem, lidem zdravotně a sociálně znevýhodněným.
 • Zajistíme kontejnery na použité oblečení. Budeme podporovat bleší trhy, výměnné akce, bazary, abychom umožnili výměnu staršího, ale stále kvalitního zboží. Případně zajistíme jeho předání těm, kteří to potřebují.