DVOJKA SOUSEDSKÁ

/Garant: Michal Tobrman/

 

Nebudeme nečinně přihlížet, jak chátrají budovy na Praze 2, jako nádraží Vyšehrad, lázně Na Slupi, Borůvkovo sanatorium nebo Sokol Královské Vinohrady. 

Jak:

 • Využijeme všechny možnosti, které k tomu úřad má.
 • Pokusíme se odkoupit zdevastovanou budovu nádraží Vyšehrad od soukromého vlastníka a po citlivé rekonstrukci zde vybudovat kulturní centrum pro Nusle a Vyšehrad
 • V Riegrových sadech ve spolupráci se Sokolem chceme revitalizovat atletický ovál a s podporou Magistrátu proměníme celý areál na moderní sportoviště.

 

Ulice se stromy se stane i místem k posezení

Jak:

 • Rozmístíme nové lavičky v ulicích a na náměstích podle potřeb obyvatel i návštěvníků nemocničních zařízení.
 • Nebudeme odvážet lavičky z náměstí Míru ani na zimu.

 

Zlepšíme kvalitu veřejného prostoru včetně vnitrobloků. Podpoříme komunitní aktivity.

Jak :

 • Ve dvorcích a kolem domů podpoříme finančně společné projekty majitelů domů, které dají vzniknout novým odpočinkovým zónám a místům, kde stojí za to se zastavit.
 • Nalezneme vhodná místa pro komunitní zahradničení, jako byla například komunitní Zahrada Smetanka na Praze 2.
 • Postaráme se o dostatečnou kapacitu dětských hřišť.
 • V parcích vytvoříme podmínky také pro sportovně-relaxační aktivity dospělých.

 

Prověříme využívání ploch pro volný pohyb psů pro období jaro-léto a podzim-zima.

Jak:

 • Zvýšíme respekt vůči zónám, které určují, kde mají prioritu psi a kde ti, kteří chtějí trávit volný čas zcela bez psů.
 • V parcích vybudujeme místa, kde by se mohli pejsci napít čisté vody.
 • Vybudujeme v Praze 2 pro psy hřiště – agility park.

 

Zlepšíme způsob třídění odpadu

Jak:

 • Vytvoříme mechanizmus, jak jednoduše přivolat svozové vozy na tříděný odpad, aby na ulicích nevznikaly nevzhledné skládky.
 • Budeme motivovat majitele domů, aby do domů instalovali nádoby na tříděný odpad včetně nádob na kov a bioodpad, za zvýhodněné ceny.