● Správa nemovitostí Praha 2, a. s. by se měla zaměřit výhradně na správu bytových domů a školních budov, nikoli realizaci rozsáhlejších investičních akcí. Posílíme klientský přístup k nájemcům. Urychlíme průběžné opravy volných bytů.

● Investiční akce budou plánovány a připravovány v rámci gesce příslušného radního – pro majetek, školství, životní prostředí. Zohledníme hospodárnost při plánování akcí a posílíme transparentnost výběrových řízení na veřejné zakázky.

● Správa parků a veřejné zeleně bude vykonávána i nadále prostřednictvím Odboru životního prostředí úřadu MČ Praha 2.