DVOJKA PEČUJE O OBECNÍ MAJETEK

/Garant : Otto Schwarz/

 

Správa nemovitostí Praha 2 a.s. se zaměří především na kvalitní správu a běžnou údržbu bytových domů a školních budov. Posílíme klientský přístup k nájemcům a urychlíme opravy a pronajímaní  volných bytů.

Jak:

 • Provedeme důslednou stavebně-technickou evidenci obecního majetku, zejména bytového fondu.
 • Vytvoříme možnost on-line přístupu nájemníka k evidenci bytu – přehled úhrad, termíny pravidelného servisu zařizovacích předmětů, atd.
 • Umožníme on-line vkládání požadavků nájemníků na opravy a servis.
 • Zavedeme pravidelné kontroly bytových domů na místě příslušným technikem 2x měsíčně, případně průběžně prostřednictvím nového institutu domovníka.
 • Urychlíme opravy volných bytů navýšením objemu finančních prostředků určených na tyto opravy s využitím části peněz získaných v rámci tzv. “privatizace” obecních domů a bytů v minulých letech.
 • Upravíme pravidla soutěže o pronájmy volných bytů ve prospěch občanů Prahy 2.
 • Budeme podporovat společensky prospěšné aktivity prostřednictvím  snížených nájmů v nebytových prostorech jako tzv. obecní zájem.

 

Investiční akce budou plánovány a realizovány v rámci gesce příslušného radního – pro majetek, školství, životní prostředí.

Jak:

 • Při plánování rozsáhlejších investičních akcí důsledně vyhodnotíme i finanční dopad na rozpočet v příštích letech (péče a údržba).
 • Posílíme transparentnost zadávacích a hodnotících řízení.
 • U veřejných zakázek budeme postupovat dle zásad v kapitole “Otevřená a transparentní radnice”, přičemž využijeme výhradně  elektronické aukce.

 

Správa parků a veřejné zeleně zůstane v gesci Odboru životního prostředí úřadu MČ Praha 2.

 Jak:

 • Zachováme systém najímání specializovaných firem pro údržbu i ostrahu parků na základě veřejné zakázky.
 • Při plánování rozsáhlejších investičních akcí (revitalizace parků) důsledně vyhodnotíme i finanční dopad na rozpočet v příštích letech (péče a údržba).