Nuselské schody – upravená zeleň ano, beton ne.

/Garant : Michal Uhl/

Nuselské schody jsou jedním z nejpoetičtějších zákoutí Dvojky. Není divu, že se zde sešla skupina lidí, kteří si říkají Přátelé Nuselských schodů a kteří také představili vizi, jak by mohl tento prostor vypadat. Sdružení, kterým není lhostejná podoba okolí jejich bydliště, budeme podporovat.

Odmítáme naopak necitlivé developerské projekty, jako měla být masivní zástavba zahrady památkově chráněné roubenky, která by narušila ráz celé lokality a které dalo stávající vedení radnice zcela nepochopitelně zelenou. Odmítáme i nesmyslný plán radnice na výstavbu velkých podzemních garáží v těsném sousedství Nuselských schodů, u bývalého nádraží Vinohrady.

Jsme připraveni v souladu s platným usnesením zastupitelstva Prahy 2 zahájit jednání s majitelem Roubenky o odkoupení objektu a památkově chráněné zahrady a toto místo citlivě rekultivovat.

Zrevitalizujeme také okolí železnice:  vysadíme nové stromy, opravíme kapličku. Celková kultivace prostoru kolem Nuselských schodů musí jít přitom ruku v ruce s vyřešením problému bezpečnosti, včetně zvýšené koncentrace narkomanů a osob bez domova v této lokalitě. Jde to. Když se chce.