● Kvalitní rezidenční systém parkování. Rezident musí mít přednost! Vytvoříme systém kontroly a zvýšíme její četnost. Naprostý zákaz stání nerezidentů na modrých zónách po 18. hodině.

● Oprava komunikací musí být systematická a dobře naplánovaná! Budeme trvat na aktivní spoluúčasti MČ při vytvoření strategického plánu rekonstrukcí komunikací. Navrhujeme, aby výběr chodníků, které budou zařazeny do plánu oprav, byl stanoven na základě veřejného hlasování.

● Podpora veřejné dopravy. Jízda veřejnou dopravou nesmí být adrenalinovým zážitkem! Budeme důsledně spolupracovat s Dopravním podnikem při změně tras jednotlivých linek MHD, při zařazování bezbariérových vozů apod. Budeme usilovat o pro posílení kapacity MHD, kromě nových tras pro tramvaje i dobudování metra trasy D, které pomůže lidem pracujícím na Praze 2 zvolit alternativní způsob cesty do práce k přepravě autem.

● Procházka i cesta do práce má být požitkem, ne stresem. Bezpečnost a komfort chodců. Zajistíme prodloužení intervalu pro chodce při přecházení magistrály. Na místech Prahy 2, kde chybí, necháme vybudovat nové přechody pro chodce, včetně nových přechodů se světelnou signalizací pro magistrálu. Zohledníme návrhy lokálních rezidentů.

● Tranzitní doprava nemá v centru co dělat. Zklidnění magistrály. Podporujeme a budeme spolupracovat na co nejrychlejší dostavbě pražského okruhu. Zefektivníme nastavení semaforů na Sokolské, Legerově, Anglické, Ječné a souvisejících komunikacích. MČ bude nápomocna přeměně magistrály na městský bulvár s nižší dopravní prostupností.

● Cyklista a jeho kolo musí být v bezpečí! Podpora cyklodopravě. Zasadíme se o lepší vyznačení trasy pro cyklisty na Náplavce. Rozmístíme stojany na kola na celém území Prahy 2, do rozhodování o umístění zapojíme i občany. Kde to bude možné, zavedeme oddělené a vyhrazené pruhy pro cyklisty. Zajistí se tím bezpečí pro cyklisty samotné, chodce i motoristy.