DOPRAVA NA DVOJCE

/Garantka : Jana Duchková/

Máme jen jeden prostor a v něm by měl mít možnost najít své místo každý – chodec, motorista, cyklista, koloběžkář, vozíčkář.

Doprava nesmí být zdrojem stresu, chceme zklidnění veškeré dopravy na území Prahy 2.

 

Procházka nebo jen cesta do práce musí být požitkem, ne stresem. Bezpečnost a komfort chodců je prioritou!

Jak:

 • Zajistíme prodloužení intervalu pro chodce při přecházení magistrály.
 • Prověříme vhodná místa pro nová stromořadí v ulicích.
 • Na frekventovaných místech, kde chybí, necháme vybudovat nové přechody pro chodce, včetně nových přechodů se světelnou signalizací pro Magistrálu. Zakomponujeme návrhy lokálních rezidentů.
 • Zvýšíme počet zón s maximální rychlostí 30 km/hod. v rezidenčních částech Prahy 2.
 • Budeme prosazovat komfortní pěší přístup z Prahy 2 na Hlavní nádraží.

 

Kvalitní rezidenční systém parkování, rezident musí mít přednost!

Jak:

 • Zvážíme znovuzavedení fyzických parkovacích karet za okna rezidenčních vozů pro lepší vizuální kontrolu ze strany rezidentů.
 • Ve spolupráci s lokálními rezidenty se zaměříme na kvalitnější vytipování smíšených parkovacích míst pomocí monitoringu obsazenosti.
 • Vytvoříme systém kontroly a zvýšíme její četnost, zajistíme, aby na modrých zónách v pracovní dny a také v neděli parkovali po 18 hodině pouze rezidenti.

 

Podpora veřejné dopravy. Jízda veřejnou dopravou nesmí být adrenalinovým zážitkem!

Jak:

 • Umístíme orientační systémy do ulic – nejbližší zastávka (počet kroků) tramvaje, metra, autobusu (včetně směrů, kterým jedou)
 • Budeme důsledně spolupracovat s Dopravním podnikem při změně tras jednotlivých linek MHD, při zařazování bezbariérových vozů apod.
 • Podporujeme výstavbu tramvajového propojení z Vinohradské ulice na Václavské náměstí a Hlavní nádraží
 • Budeme usilovat o posílení kapacity MHD obsluhující dopravu v Praze 2. Kromě nových tras pro tramvaje i dobudování metra trasy D, které pomůže lidem pracujícím na Praze 2 zvolit alternativní způsob cesty do práce k přepravě autem

 

Tranzitní doprava nemá v centru co dělat! Zklidnění magistrály.

Jak:

 • Podporujeme a budeme spolupracovat na co nejrychlejší dostavbě pražského okruhu.
 • Zefektivníme nastavení semaforů na Sokolské, Legerově, Anglické, Ječné a souvisejících komunikacích.
 • Zvýšíme spolupráci s Prahou 4 a Prahou 5 na tvorbě nového dopravního systému při přípravě nové tranzitní trasy přes tzv. Dvorecký most.
 • Podpoříme kroky vedoucí k přeměně magistrály na městský bulvár s nižší dopravní prostupností.

 

Cyklista a jeho kolo musí být v bezpečí! Podpora cyklodopravě.

Jak:

 • Zasadíme se o lepší vyznačení trasy pro cyklisty na náplavce.
 • Zrevidujeme dosavadní plán cyklostezek a navrhneme úpravy tak, aby vedly místy vhodnými pro cyklisty a nebyly plánovány pouze na nejširší a nejfrekventovanější komunikace.
 • Kde to bude možné, zavedeme oddělené a vyhrazené pruhy pro cyklisty. Zajistí se tím bezpečí pro cyklisty samotné, chodce i motoristy.
 • Rozmístíme stojany na kola na celém území Prahy 2,  do rozhodování o jejich umístění zapojíme i občany. Umístíme cyklostojany před školy a instituce zřizovaných městskou částí, které o osazení stojanu projeví zájem.

 

Oprava komunikací musí být systematická a dobře naplánovaná!

Jak:

 • Budeme trvat na aktivní spoluúčasti MČ při vytvoření strategického plánu rekonstrukcí komunikací.
 • MČ se musí aktivně podílet na přípravě plánu rekonstrukcí komunikací na svém území i v případě, že jsou tyto realizovány hl. městem Prahou nebo některou z jeho společností (vodovody, kanalizace a podobně).
 • Zveřejníme s předstihem dlouhodobý plán rekonstrukcí tak, aby se do něj mohly zařadit i drobné zásahy do komunikací a chodníků, které potřebují provést soukromé firmy nebo majitelé domů (vedení optických kabelů, opravy přípojek apod.).
 • Při  výběru chodníků, které budou zařazeny do plánu oprav, budeme pracovat s podněty občanů.