● Obecní byt musí být zárukou dobrého bydlení za dostupné nájemné. Umožníme dostupné bydlení pro občany Prahy 2, kteří nedosáhnou na tržní nájem.

● Pomůžeme v prvé řadě těm, kteří jsou na trhu bydlení zvláště znevýhodněni: svobodným matkám, rodinám s dětmi a starším lidem.

● Starousedlíkům umožníme zůstat v Praze 2 v případě, že se zvýší náklady na bydlení a hrozilo by jim vystěhování.

● Seniorům dáme příležitost zůstat co nejdéle v aktuálně užívaném bytě. Služby jim poskytneme v jejich přirozeném, domácím prostředí. Podpoříme osamělé seniory – na základě plošného screeningu jejich potřeb, například problémů s bydlením, sociální a zdravotní péčí.

● Zachováme nebo dále rozšíříme rozsah stávajícího obecního bytového fondu. Místo prodeje volných bytů na trhu je opravíme v moderním standardu bydlení, nevyužívané nebytové prostory a kanceláře přestavíme zpět na byty.

● Malometrážní sociální byty upravíme před pronájmem na bezbariérové.

● Nájemné v sociálních bytech stanovíme na principu neziskovosti.

● Zavedeme projekt na ukončování bezdomovectví „Housing first – bydlení především“. Umožníme okamžité bydlení ve vlastním domově a v rámci komunity se zaměřením na zlepšení zdravotního stavu a sociální podporu lidí bez domova, mottem je „Každý člověk potřebuje bydlet”.