DVOJKA PRO BYDLENÍ

/Garant: Petr Hejna/

 

Obecní byt musí být zárukou určitého standardu bydlení za dostupné nájemné

Jak:

 • Umožníme dostupné bydlení pro občany dlouhodobě žijící v Praze 2,  kteří nedosáhnou na tržní nájem.
 • Pomůžeme především těm, kteří jsou na trhu bydlení znevýhodněni: rodinám s dětmi, seniorům a seniorkám, samoživitelům a samoživitelkám.
 • Starousedlíkům umožníme zůstat bydlet v Praze 2 v případech, kdy se zvýší náklady na bydlení a hrozilo by jim vystěhování.
 • Seniorům dáme příležitost zůstat v užívaném bytě co nejdéle. Asistenční služby jim poskytneme v jejich přirozeném, domácím prostředí.
 • Podpoříme osamělé seniory a seniorky – na základě plošného průzkumu jejich potřeb v oblasti bydlení, sociální a zdravotní péče.
 • Nájemné v sociálních bytech stanovíme na principu neziskovosti.
 • Otevřeme burzu obecních bytů přes webovou stránku Prahy 2.

Zachováme a dále rozšíříme rozsah stávajícího obecního bytového fondu

Jak:

 • Místo prodeje volných bytů na trhu je opravíme v moderním standardu bydlení.
 • Nevyužívané nebytové  prostory a kanceláře přestavíme na byty.
 • Malometrážní sociální byty pro seniory upravíme před pronájmem na bezbariérové.

Spustíme projekt proti ztrátě domova „Housing first – bydlení především“

Jak:

 • Umožníme okamžité bydlení ve vlastním domově a v rámci komunity se zaměřením na zlepšení zdravotního stavu a sociální podporu lidí bez domova. Motto: „Každý člověk potřebuje bydlet”.