Karlovo náměstí jako oáza pohody i bezpečí! Ano, to je v současné době přání obyvatel, kteří zde bydlí, i těch, kteří se tu chtějí setkat, chvíli v klidu posedět s přáteli, případně nechat zde pohrát děti. Ale je to zatím jen sen. Tento sen bychom chtěli lidem, kteří tu žijí, alespoň částečně splnit a přispět ke zlepšení stávající situace, zejména z hlediska bezpečnosti.
Zasadíme se o častější přítomnost nejen městských strážníků, ale i státní policie jak v podchodech metra, tak v parkových částech náměstí.
Při jednáních na úrovní hl. města Prahy budeme prosazovat urychlené vybudování městských okruhů, aby se zklidnila automobilová doprava. Pak může dojít i na celkovou revitalizaci zelených prostor, která bude mít smysl.
Budeme navrhovat hlavně dílčí úpravy zeleně, především v jižní části náměstí, tj. v okolí Faustova domu a úpravu systému parkování. Možnost parkování by měli mít především rezidenti, krátkodobě zejména návštěvníci nemocnic.
Víme, že v současné době je toto všechno běh na hodně dlouhou trať, ale jde to. Když se chce.