DVOJKA KULTURNÍ

/Garantka: Ivana Milek/

 

Vytvoříme centrum (umělecký HUB) pro volnou tvorbu a začínající tvůrčí projekty různých uměleckých žánrů.

 

Necháme vzniknout místu, kde budou moci umělci tvořit a svá díla prezentovat veřejnosti, ať už v prostorách HUBu, jiných prostorách Prahy 2 či ve veřejném prostoru Prahy 2. Bude možné si také najmout prostor na základě předloženého projektu, ideového záměru za nekomerčních podmínek. Toto centrum povedeme s cílem představit Prahu 2 jako centrum kultury a vývoje nových talentů.

Jak :

  • Přednostně prověříme možnosti využití některého z prázdných objektů na Praze 2 a zřízení HUBu v jejich prostorách. Nastavíme grantové podmínky a vytvoříme manuál, který usnadní žadateli překonat administrativní zátěž. Vhodným objektem by bylo také nádraží Vyšehrad či lázně na Slupi, pokud se tyto objekty podaří vykoupit a zachránit.

 

Zavedeme pravidelná setkání radní/ho pro kulturu městské části s umělci a zástupci kulturních institucí.

Jak :

  • s měsíční frekvencí se sejde radní pro kulturu, sport a občanské aktivity se zástupci z řad umělců, kulturních institucí  a aktivních občanů nad jejich náměty a projekty k veřejné diskuzi. Jsme přesvědčeni že živý dialog je cestou k živé kultuře městské části.

 

Budeme podporovat proměnu rušných míst na kvalitní veřejný prostor. Vznikne prostor pro umístění kvalitního moderního umění.

Jak :

  • Pro kvalitní umění vznikne nový prostor v místech upravených na základě studie humanizace okolí magistrály  Jana Gehla. Umělce oslovíme tvůrce formou veřejné soutěže.

 

Řídíme se principem “Nejprve opravit, až poté stavět nové.”  Památky vyžadují pravidelnou péči.

Jak :

  • Provedeme inventuru stavu památek a děl ve správě městské části a navrhneme harmonogram a rozsah oprav.

 

Vytvoříme souhrnný kulturní přehled akcí konaných na Praze 2 zahrnující nejenom velké instituce, ale i menší soubory a scény.  

Jak :

  • Zřídíme kulturní portál a mapu kulturních akcí distribuovanou na veřejná místa Prahy 2, aby bylo snadné objevovat stále nová místa a zájemci o kulturu k ní našli snadno cestu.

Podpora mezikulturního setkávání

Jak :

  • V Praze 2 žije  20 % lidí, kteří se nenarodili v České republice. Budeme aktivně podporovat mezikulturní setkávání se. Příležitost k tomu dá například festival kultur zahrnující poznávání kulturních tradic jiných národů.