● Vytvoříme umělecký HUB pro umělce a začínající tvůrčí projekty různých uměleckých žánrů. Necháme vzniknout místu, kde budou moci umělci svobodně tvořit a svá díla prezentovat veřejnosti, ať už v prostorách HUBu, jiných prostorách Prahy 2 či ve veřejném prostoru. Podpoříme umělecké projekty na základě projektového záměru formou grantu.

● Zavedeme pravidelná setkání radní/ho pro kulturu městské části s umělci a zástupci kulturních institucí.

● Budeme prosazovat zklidnění exponovaných a rušných míst a jejich proměnu na kvalitní veřejný prostor. Vznikne prostor pro umístění kvalitního moderního umění.

● Řídíme se principem “Nejprve opravit, až poté stavět nové.” Památky vyžadují pravidelnou péči.

● Jako městská část s 20 % obyvateli pocházejícími z jiných zemí budeme aktivně podporovat mezikulturní setkávání.