Náplavka, kde se dá i bydlet. Jde to, když se chce.

/Garant : Ivana Milek/

 

  • Budeme usilovat o svěření území do správy městské části. Městská část má rozhodovat o tom, co probíhá na jejím území.
  • Zasadíme se o koncepční řešení provozování náplavek a regulaci komerčních programů. Provoz náplavek má vycházet z umístění v rezidentských čtvrtích, respektovat potřeby rezidentů, měl by přispívat svou rozmanitostí k rozvoji lokality, kapacitně i svou náplní odpovídat charakteru místa.
  • Zasadíme se o vydání vyhlášky stanovující pravidla využívání veřejných prostor (nejen) náplavek s jasně stanovenými časovými a hlukovými limity a pravidly postupu při nedodržení vyhlášky. Její dodržování budeme striktně vymáhat. Žádné vytáčky. Lze to, když se chce.
  • Vyžádáme si na pravidelný reporting ze strategické hlukové mapy podle směrnice Evropské komise jako podklad pro kontrolu dodržování vyhlášek. Budeme prosazovat snížení hlukové zátěže lokality.
  • Budeme jednat s Magistrátem Hl.m. Prahy (nejen), TCP  a kurátorem náplavek o koordinaci akcí na obou březích Vltavy tak, aby nedocházelo ke kumulaci a překračování hlukových limitů součtem. Tak dlouho, dokud nedojde k dohodě.
  • Zvážíme zřízení služebny hlídky městské policie přímo v blízkosti náplavky.
  • Náplavka není jen Rašínovo nábřeží. Od Tančícího domu, přes Palackého náměstí, Podskalí až k vyšehradské skále se nacházíme v lokalitě zasažené současným předimenzovaným provozem na náplavce.  Do změny režimu tohoto území zahrneme i přilehlé okolí rezidenčních čtvrtí.
  • Vyznačíme jasně oddělené pásmo pro cyklisty vedené po náplavce a zajistíme alternativní trasování v paralelních ulicích. Pro bezpečnou jízdu, pro bezpečnou chůzi.
  • Zavedeme pravidelná setkání s místními spolky k řešení aktuálních problémů. Aby to šlo snáze. Když se chce.
  • Navýšení počtu dnů pro farmářské trhy o 1 den uprostřed týdne.