● Budeme usilovat o převzetí území do správy městské části. Městská část má rozhodovat o tom, co probíhá na jejím území.

● Zasadíme se o koncepční řešení provozování náplavek a regulaci komerčních programů. Provoz náplavek má vycházet z umístění v rezidentských čtvrtích, respektovat potřeby rezidentů, měl by přispívat svou rozmanitostí k rozvoji lokality, kapacitně i svou náplní odpovídat charakteru místa.

● Zasadíme se o vydání vyhlášky stanovující pravidla využívání veřejných prostor (nejen) náplavek s jasně stanovenými časovými a hlukovými limity a pravidly postupu při nedodržení vyhlášky. Její dodržování budeme striktně vymáhat. Žádné vytáčky. Jde to, když se chce.

● Vyžádáme si na pravidelný reporting ze strategické hlukové mapy podle směrnice Evropské komise jako podklad pro kontrolu dodržování vyhlášek. Budeme prosazovat snížení hlukové zátěže lokality.

● Budeme jednat s Magistrátem Hl.m. Prahy (nejen) o koordinaci akcí na obou březích Vltavy tak, aby nedocházelo ke kumulaci a překračování hlukových limitů součtem. Tak dlouho, dokud nedojde k dohodě.

● Zvážíme zřízení služebny hlídky městské policie přímo v blízkosti náplavky.

● Náplavka není jen Rašínovo nábřeží. Od Tančícího domu, přes Palackého náměstí, Podskalí až k vyšehradské skále se nacházíme v lokalitě zasažené současným předimenzovaným provozem na náplavce. Do změny režimu tohoto území zahrneme i přilehlé okolí rezidenčních čtvrtí.

● Vyznačíme jasně oddělené pásmo pro cyklisty vedené po náplavce a zajistíme alternativní trasování v paraleních ulicích. Pro bezpečnou jízdu, pro bezpečnou chůzi.

● Zavedeme pravidelná setkání s místními spolky k řešení aktuálních problémů. Aby to šlo snáze. Když se chce.

● Navýšení počtu dnů pro farmářské trhy o 1 den uprostřed týdne.